سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آقامحمدحسین با لباسای خوشگلی که از مشهد خریده بود...

                 

اینجاهم با همون لباسای خوشگل مشغول نمازخوندنه...

                          
      

اینم از خلاقیت های آقامحمدحسین که با چیزای ساده چاه آب درست کرده و داره ازش آب میکشه...

اینجاهم آقامحمدحسین تبدیل به یه آدم آهنی شده...

اینجاهم موقع بازی آقامحمد حسین خودشون خسته شدن دوستشون گذاشتن که بجاشون بازی کنه...

اینجاهم دوستای آقامحمدحسین سوارقطار دست ساخته ایشون شدن...

ایناهم آدمک های دست ساز آقا محمد حسین...
      

این پایین و کلیک کنید تا ببینید :)
      

آقا محمد حسین و پسر خاله های دو قلوش

,آقا محمد حسین امسال پسر خاله های دوقلوی ده ساله اش
آقا مبین و آقا متین رو هم با خودش برد راهپیمایی
برگشتنی هم بادکنک خریدن ...